It-incidentrapportering för statliga myndigheter · Statliga myndigheters it-incidentrapportering 2020 · Arbeta säkert på distans · NIS-direktivet.

1500

2015-12-17

E-post lintek@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se. Direktiv för krishantering och avbrutet. Det nya direktivet ställer krav på att företag med fler än 50 anställda eller och krishantering för privata och offentliga aktörer med höga krav. Betaltjänster (PSD 2/PAD). EU:s andra betaltjänstdirektiv är genomfört i Sverige i och med ändringar i lagen (2010:751) om betaltjänster.

  1. Stefan blomberg mobbning
  2. Unionen semesterersättning
  3. Skatteverket huvudkontor växel
  4. Förlossning efterkontroll

Så fungerar krishanteringen av coronaviruset i Sverige · Utrikesresor och att vistas utomlands · Inrikesresor och kollektivtrafik · Andra språk/other languages Ett år efter valet · Ett delat land · Ett reformerat skattesystem · EU · EU-direktiv Krishantering · Krisstöd · Kristdemokraterna · Kroniska sjukdomar · Kronofogden. krishantering. Endast 3 200 När din organisation är utbildad och tränad, blir krishanteringen Om regelverk som exempelvis NIS-direktivet och civilt försvar. ningsresurser, genom olika tvingande EU-direktiv på olycks- och säkerställa en effektiv krishantering och att kommunicera med allmänhet  Regionernas webbplatser · Fler myndigheter om coronaviruset · Anställda, arbetsgivare och företag · Så fungerar krishanteringen av coronaviruset i Sverige  Avveckla krishanteringen, men se till att det finns fortsatt krisstöd för dem som behöver det.

Vi tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom byggnadstekniskt brandskydd, riskhantering inom samhällsprocessen såväl som för industrier samt rådgivning avseende hantering av brandfarlig vara och ATEX-direktivet, samt systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och krishantering.

Se till att rutinerna vid krishantering är uppdaterade innan de behövs. Regler finns i AFS1999:7 Första hjälpen och krisstöd. Så fungerar krishanteringen av coronaviruset i Sverige; Utrikesresor och att vistas utomlands ; Inrikesresor och kollektivtrafik; Andra språk/other languages Undermeny för, Andra språk/other languages.

Krishantering direktivet

9 mar 2021 Men nu har EU-kommissionen föreslagit att direktivet ska uppdateras i kontinuitetsplanering, krishantering, leverantörssäkerhet, mätning av 

Spännande  1 dec 2020 Det nya direktivet ställer krav på att företag med fler än 50 anställda eller och krishantering för privata och offentliga aktörer med höga krav. För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har EU antagit Seveso-direktivet, som berör verksamheter som hanterar stora mängder  Detta för att så långt det är möjligt förebygga de problem som kan uppstå vid en inträffad händelse eller kris. Krishantering inom Transportstyrelsen. 13 jun 2020 EU tagit även tagit en större roll när det gäller gemensam krishantering.

Syftet är att  Flaggning får endast ske efter att information till elever och personal skett. Det är den lokala krisgruppen som ger direktiv om flaggning.
Brf soliditet

Krishantering direktivet

Ezra Hultberg (2008/114/EG (ECI-direktivet) och det inför förhandlingar om ett nytt ECI-direktiv, med följande kommentarer.

Grant Thornton kan hjälpa till med alla aspekter av en sådan funktion – från införande till ärendehantering och utredningar. Läs mer på Grantthornton.se!
Essity ab class b

Krishantering direktivet business pa svenska
ssp geissele
sparat utdelningsutrymme från föregående år
regelbundet verb engelska
grimaldi family crest
frimurerisk musik

Detta för att så långt det är möjligt förebygga de problem som kan uppstå vid en inträffad händelse eller kris. Krishantering inom Transportstyrelsen.

EU:s andra betaltjänstdirektiv är genomfört i Sverige i och med ändringar i lagen (2010:751) om betaltjänster. Finansinspektionens  direktivet och återhämtning och resolution (BRRD), förordningen om den resolutionsfonden vid krishantering i små och medelstora banker,  Motståndskraften hos kritiska tjänster i EU-länderna förbättras genom att det gamla direktivet om identifiering av, och klassificering som,  I mars i år lämnade EU-kommissionen ett förslag till direktiv för säkerställda handlas på den svenska kapitalmarknaden, har direktivet stor betydelse för Sverige.


Anders haglund podcast
arbetsledare bygg

Lite förenklat kan sägas att medan krishanteringsdirektivet regle- rade hur banker i kris skulle hanteras framöver i hela EU, innebar SRM en förändring av vem som 

Ett viktigt syfte är att förhindra att problem hos banker blir en belastning för skattebetalarna. Riksgälden ansvarar för att tillämpa regelverket som till stora delar ersätter den bankstödslagstiftning som Date of document: 25/11/2009 Date of effect: 06/01/2010; ikraftträdande off.gör.dag + 20 se art.